Styret HSFN

Styret i Home-Start Familiekontakten Norge

Om-oss-styret
Fra venstre: Wenche Heimholt Isachsen, Hilde Knudsen, Øyvind Kvello, Bjørg Engebretsen, Guri Teien, Anne Hernæs Hjelle, Kjell Erik Ullmann Øie og Torleiv Rognum

 

Kjell Erik Ullmann Øie, styreleder (fra 2016), Generalsekretær i Plan International Norge

Hilde Knudsen, styremedlem (fra 2013), Koordinator ved HSF Asker

Bjørg Engebretsen, styremedlem (fra 2013), Koordinator ved HSF Kirkens Bymisjon barneverntiltak

Guri Teien, styremedlem (fra 2015), Familiekontakt ved HSF Hamar

Anne Hernæs Hjelle, styremedlem (fra 2017), Seksjonsleder i Frelsesarmeens barne- og familievern

Torleiv Rognum, styremedlem (fra 2013), Professor ved Rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet og lokalpolitiker

Øyvind Kvello, styremedlem (fra 2017), Professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

 

Klikk her for beskrivelse av styrets sammensetning og oppgaver.