Forskning og studier

Flere studier og forskningsrapporter har blitt utført på den frivillige innsatsen til Home-Start, både nasjonalt og internasjonalt, gjennom mange år. Under følger et utvalg.

Om-oss-Forskning-1280x400-artikkelvisning-fullbredde

Evalueringer av det arbeidet vi gjør er viktig for at vi skal kunne ivareta det gode men også kunne forbedre oss der det er nødvendig. For oss er det også viktig å formidle at den innsatsen våre lokale koordinatorer og frivillige legger ned, har en dokumentert effekt.