Hele Oslo (særskilte målgrupper)

Kurs for nye familiekontakter hos HSF Blå Kors

Alle som vil bli familiekontakter må gjennomføre et forberedelseskurs hos HSF på minimum 20 timer. Kurset gir innsikt i hva Home-Start Familiekontakten står for, og forbereder nye frivillige på å bli familiekontakter. Kurset er gratis.

HSF Blå Kors hjelper og støtter småbarnsfamilier i hele Oslo, med fokus på: Barn 0-2 år, sårbare gravide, avhengighetsrelaterte helseproblemer og barn med nedsatt funksjonsevne / kronisk sykdom. Kurset avholdes Blå Kors Poliklinikk Oslo’s lokaler i Storgata 38.

Avdelingen holder ikke kurs våren 2018, ta evt. kontakt via skjemaet under for nærmere informasjon om neste kurs.

 

Ta kontakt vedrørende kurs