Hele Oslo (særskilte målgrupper)

Kurs for nye familiekontakter hos HSF Blå Kors

Alle som vil bli familiekontakter må gjennomføre et forberedelseskurs hos HSF på minimum 20 timer. Kurset gir innsikt i hva Home-Start Familiekontakten står for, og forbereder nye frivillige på å bli familiekontakter. Kurset er gratis.

HSF Blå Kors hjelper og støtter småbarnsfamilier i hele Oslo, med fokus på: Barn 0-2 år, sårbare gravide, avhengighetsrelaterte helseproblemer og barn med nedsatt funksjonsevne / kronisk sykdom. Kurset avholdes Blå Kors Poliklinikk Oslo’s lokaler i Storgata 38.

Nytt kurs starter opp mandag 11.september, kl. 17.00 – 20.00. Siste kursdag er mandag 30.oktober. Kurset holdes i Blå Kors Poliklinikk Oslo’s lokaler i Storgata 38.

Ta kontakt via skjemaet under for påmelding, eller for nærmere informasjon om kurset.

 

Ta kontakt vedrørende kurs