Bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand, Sagene, Stovner og Ullern

Kurs for nye familiekontakter hos HSF Kirkens Bymisjon Oslo

Alle som vil bli familiekontakter må gjennomføre et forberedelseskurs hos HSF på minimum 20 timer. Kurset gir innsikt i hva Home-Start Familiekontakten står for, og forbereder nye frivillige på å bli familiekontakter. Kurset er gratis.

HSF Kirkens Bymisjon Oslo har ansvaret for HSF i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand, Sagene, Stovner og Ullern.

Nytt kurs starter opp tirsdag 6.februar, kl. 17.00 – 20.00. Siste kursdag er tirsdag 20.mars. Kurset holdes i Oslo sentrum, Skippergata 31.

Ta kontakt via skjemaet under for påmelding, eller for nærmere informasjon om kurset.

Ta kontakt vedrørende kurs