Moss

Kurs for nye familiekontakter hos HSF Moss

Alle som vil bli familiekontakter må gjennomføre et 20 timers forberedelseskurs hos HSF. Kurset gir innsikt i hva Home-Start Familiekontakten står for, og forbereder nye frivillige på å bli familiekontakter. Kurset er gratis.

HSF Moss starter opp nytt kurs onsdag 13.september, kl. 18.00 – 21.00. Siste kursdag er onsdag 25. oktober.

Ta kontakt via skjemaet under for påmelding, eller for nærmere informasjon om kurset.

Ta kontakt vedrørende kurs