Bydelene Frogner, St.Hanshaugen og Vestre Aker | Hele Oslo (særskilt målgruppe)

Kurs for nye familiekontakter hos HSF Oslo Sanitetsforening

Alle som vil bli familiekontakter må gjennomføre et forberedelseskurs hos HSF på minimum 20 timer. Kurset gir innsikt i hva Home-Start Familiekontakten står for, og forbereder nye frivillige på å bli familiekontakter. Kurset er gratis.

HSF Oslo Sanitetsforening har ansvar for HSF i bydelene Frogner, St.Hanshaugen og Vestre Aker, i tillegg har de et byomfattende tilbud til familier i hele Oslo med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom.

Nytt kurs starter opp torsdag 1.februar, kl. 17.30 – 20.30. Siste kurskveld er torsdag 15. mars. Kurset holdes i Solskinnsveien 12, 0376 Oslo.

Ta kontakt via skjemaet under for påmelding, eller for nærmere informasjon om kurset.

Ta kontakt vedrørende kurs