Bergen

Kurs for nye familiekontakter hos HSF Bergen

Alle som vil bli familiekontakter må gjennomføre et forberedelseskurs hos HSF på minimum 20 timer. Kurset gir innsikt i hva Home-Start Familiekontakten står for, og forbereder nye frivillige på å bli familiekontakter. Kurset er gratis.

HSF Bergen starter opp nytt kurs tirsdag 19.september, kl. 17.00 – 20.00. Siste kursdag er tirsdag 14. november.

Kurset holdes i Kong Oscars gate 28.

Ta kontakt via skjemaet under for påmelding, eller for nærmere informasjon om kurset.

Ta kontakt vedrørende kurs