Asker

Kurs for nye familiekontakter hos HSF Asker

Alle som vil bli familiekontakter må gjennomføre et forberedelseskurs hos HSF på minimum 20 timer. Kurset gir innsikt i hva Home-Start Familiekontakten står for, og forbereder nye frivillige på å bli familiekontakter. Kurset er gratis.

HSF Asker starter opp nytt kurs tirsdag 16. januar kl. 17.30 – 20.30. Siste kursdag er 13. mars.

Kurset holdes på Hasselbakken i Frivillighetens Hus.

Ta kontakt via skjemaet under for påmelding, eller for nærmere informasjon om kurset.

Ta kontakt vedrørende kurs