Nyheter

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Home-Start Familiekontakten under våre nyhetsartikler.

Erfaringsutveksling med Home-Start i Ungarn

Erfaringsutveksling med Home-Start i Ungarn

HSF-koordinatorene Gunhild Jakobsen og Bjørg Engebretsen er nå på utveksling hos Home-Start i Ungarn. Home-Start (HS) i Ungarn har fått innvilget midler for erfaringsutveksling og har invitert HS i Norge for samarbeid. Formålet er å dele erfaringer tilknyttet støtte til familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne.Les mer...

Økning i familiestøtte fra Home-Start

Økning i familiestøtte fra Home-Start

Home-Start Familiekontakten Norge kan nå presentere årsrapporten for 2014. Utviklingen viser en jevn økning de siste 15 årene, både i antall familier som får støtte fra Home-Start og antall barn totalt sett i familiene. Dette har også sammenheng med en parallell økning i antall familiekontakter (frivillige). Les mer...

Utstillingen TwitterArtExhibit 2015 gir inntekter til HSF Moss

Utstillingen TwitterArtExhibit 2015 gir inntekter til HSF Moss

TwitterArtExhibit er en nonprofit organisasjon som årlig arrangerer en salgsutstilling der inntekten går til et veldedig formål. Prosjektet benytter det sosial mediet Twitter og høster stor applaus blant kunstnere i hele verden. I år vil inntekten gå til Home-Start Familiekontakten Moss.Les mer...

Styremøte i HSF

Styremøte i HSF

Vi har hatt styremøte i Home-Start Familiekontakten. Styret består av 7 kompetente og engasjerte medlemmer, som det er en glede å arbeide sammen med.Les mer...