HSF Blå Kors

Katina Engelstad
Birgitte Grønlie

Vi har et byomfattende tilbud og støtter familier i hele Oslo med følgende målgrupper:

 • Familier med barn 0-2 år
 • Sårbare gravide fra siste trimester
 • Familier med avhengighetsrelaterte utfordringer (rus/spill)
 • Familier med barn med særskilte behov (0-2 år)

Koordinatorene som er ansvarlige for tilbudet har omfattende erfaring og kunnskap om sped- og småbarns utvikling og behov, samt om familiearbeid og om helseutfordringer knyttet til rus/spill. Avdelingen får også øremerkede midler fra Home-Start Familiekontakten Norge, for å fokusere på familier med barn med særskilte behov (kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne, atferdsvansker, prematuritet etc.).

Er du usikker på om du kan få hjelp av oss eller hva vi kan tilby av tjenester, er du velkommen til å ta kontakt med oss enten på telefon eller på mail! Husk å legge ved informasjon om hvem du er, hva det gjelder og hvordan vi kan komme i kontakt med deg.

Hvem er typiske familier vi hjelper?

 • Foreldre med minst ett barn under 2 år (ved kapasitet kan vi også ta imot familier med eldre barn).
 • Foreldre som har lite nettverk og som føler seg alene i foreldrerollen.
 • Foreldre som opplever foreldrerollen som overveldende.
 • Sårbare gravide og mødre som trenger ekstra støtte i tiden før, under og etter fødsel.
 • Foreldre som har store omsorgsoppgaver pga. særskilte behov hos et eller flere barn.
 • Familier som er i akutt krise.
 • Familier der en eller begge foreldre har psykiske vansker.
 • Familier med minoritetsbakgrunn som trenger støtte og hjelp til å være forelder i Norge.
 • Familier som har utfordringer med rus/spill/vold.
 • Familier der mor eller far har hatt en vanskelig oppvekst – eks. med rus/vold/mobbing.
 • Familier der mor eller far har en alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Ønsker du å bli frivillig hos oss?

Har du lyst til å være en støtte for sårbare sped- og småbarnsfamilier i Oslo?

Vi ser etter varme, trygge, pålitelige og barnekjære mennesker i alderen 25-65+ som har erfaring med barn. Vi trenger også deg som er trygg på å være sammen med spedbarn.

Du velger tid og sted for når det passer deg å bidra, og du får kurs og veiledning av oss.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt!

Klikk her for å lese om HSF Blå Kors på Blå Kors sine hjemmesider.

Koordinator