HSF Blå Kors

Vi har et byomfattende tilbud, og støtter familier over hele Oslo med følgende utvidet kompetanse:

  • Barn mellom 0 – 2 år
  • Sårbare gravide
  • Familier med avhengighetsrelaterte helseproblemer

Familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne har et byomfattende tilbud i Oslo, hos HSF Blå Kors (barn 0-2 år) og HSF Oslo Sanitetsforening (barn over 2 år). Disse to avdelingene i Oslo mottar øremerkede midler fra Home-Start Familiekontakten Norge, for å fokusere ekstra på et tilbud til denne målgruppen.

Ett av barna må være under skolealder og tilbudet retter seg til familier i alle bydeler i Oslo.

Vi er lokalisert i Storgata 38, 0182 Oslo.

Koordinator