Forfatterarkiv: Cathrine Mellem

Over 20 år med HSF flere steder

Over 20 år med HSF flere steder

Flere HSF-avdelinger har nå hatt drift i mer enn 20 år, og HSFN anser den stabile driften som svært positiv. Mange kommuner ønsker å satse på det forebyggende arbeidet rettet mot småbarnsfamilier.Les mer...

Pilotprosjektet Home-Start+ starter opp fra 2019

Pilotprosjektet Home-Start+ starter opp fra 2019

Med HSF sitt familiestøtteprogram gir vi tidlig hjelp og støtte til småbarnsfamilier som selv ønsker dette. Målgruppen er familier med minimum et barn under skolealder. Vi har de senere årene merket en økende etterspørsel fra familier som faller utenfor HSF sin definerte aldersgruppe, og i 2019 starter vi opp et pilotprosjekt til familier med barn over skolealder.Les mer...

Trygge foreldre – trygge barn

Trygge foreldre – trygge barn

Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021), ble lansert nå i sommer. Vi har siden brukt denne aktivt i vårt nettverk, som et viktig arbeidsredskap.Les mer...

Opplæringskurs for nye koordinatorer

Opplæringskurs for nye koordinatorer

Tirsdag 9 og onsdag 10. oktober hadde vi koordinatoropplæring på nasjonalt kontor med 4 deltakere: Eva Berglund (HSF Alingsås i Sverige), Therese Lerstad (HSF Moss), Berit Johnsen (HSF Stange) og Lilja Ånadal (HSF Stavanger) .Les mer...

Inspirerende dager i Sandefjord

Inspirerende dager i Sandefjord

Denne uka har vi tilbragt 2 inspirerende dager i Sandefjord med HSF-koordinatorer fra hele landet. 53 deltakere deltok på koordinatorsamlingen og på agendaen har vi hatt både gruppearbeid og foredrag.Les mer...

Vil du hjelpe en småbarnsfamilie 2-4 timer i uka?

Vil du hjelpe en småbarnsfamilie 2-4 timer i uka?

De fleste familier ønsker å klare seg selv men av og til kan det oppstå perioder hvor det er behov for litt ekstra hjelp og støtte i hverdagen. Da kan det være til god hjelp med en ekstra voksenperson som er sammen med hele familien eller barna noen timer i uka.Les mer...

HSF i 2 nye kommuner

HSF i 2 nye kommuner

To nye avdelinger fikk i juni godkjent sine søknader om å starte opp Home-Start Familiekontakten, og vi ønsker Stavanger og Nes velkommen med på laget.Les mer...

Barnebok om Home-Start

Barnebok om Home-Start

Arbeid med familier blir best når vi har hele familien i fokus – også barna. Koordinatorene i Trondheim ønsket å utvikle en ramme for arbeidet i HSF som var enda bedre tilpasset barna enn tidligere. Dette har resultert i barneboken «Hurra, det er tirsdag!» - et nyskapende arbeid innen organisasjonen.Les mer...