Aktivitetskalender – HSF Skedsmo

Avdelingen har ulike aktiviteter gjennom året, både for de frivillige familiekontaktene og for familiene.

 PKF_5132

Onsdag 1. februar

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00
Hva: Erfaringsutveksling
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause

Mandag 27. mars

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00
Hva: Felles faglig treff med ev. nye frivillige som går på kurs
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause

Mandag 29. mai

Tidspunkt: Dagtid
Hva: Treff for familiekontakter i regi av Home- Start Familiekontakten Norge. Bl. a foredrag av Kvello.
Hvor: Gamle Logen, Oslo
For hvem: Det kan muligens bli begrensninger på antall familiekontakter fra hver avdeling

Torsdag 22. juni

Tidspunkt: Kl. 18- 21.30
Hva: Sommeravslutning
Hvor: Ikke fastsatt ennå
For hvem: De familiekontaktene som har besøkt familier i år eller venter på aktuell familie

Tirsdag 19.september

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00
Hva: Treff for familiekontakter. Innhold ikke fastlagt.
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause

Mandag 6. november

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00
Hva: Felles faglig treff med evt. nye frivillige som går på kurs
Hvor: Helsebygget
For hvem: Alle familiekontakter, også de på pause

Onsdag 6. desember

Tidspunkt: Kl. 18.00 – 21.30
Hva: Juleavslutning
Hvor: Ikke fastsatt ennå
For hvem: De familiekontaktene som har besøkt familier i år eller venter på aktuell familie

I tillegg

Felles treff for familier og familiekontakter:

  • En søndag i mai/juni: Sørum gård
  • November/desember: Juleforestilling på Lillestrøm kultursenter