Kurs for nye frivillige

Alle som vil bli familiekontakter må gjennomføre et forberedelseskurs hos HSF på minimum 20 timer. Kurset gir innsikt i hva Home-Start Familiekontakten står for, og forbereder nye frivillige på å bli familiekontakter. Kurset er gratis.

Ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere informasjon om når neste kurs avholdes.